Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY SIÊU VIP 50K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Thảo TDương 2 phút trước
2 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Luu Thịnh 12 phút trước
3 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Bạch Chuột 22 phút trước
4 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Ben Hack 32 phút trước
5 +32 RP Nhất Ayhey. 42 phút trước
6 Skin Tối Thượng Tự Chọn Xu Bùi 52 phút trước
7 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Dương Lê 1 giờ trước
8 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Hoàng Đức Sơn 1 giờ trước
9 Acc Liên Minh Nhiều Skin Hoàng Nguyễn 1 giờ trước
10 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Tý Thủy 1 giờ trước
11 Acc Liên Minh Nhiều Skin Cảnh Nhoi Nhoi 1 giờ trước
12 Skin Tối Thượng Tự Chọn Đào Quốc Khang 1 giờ trước
13 Skin Tối Thượng Tự Chọn Đậu Xanh 2 giờ trước
14 +1 triệu vào tài khoản Lâm Tâm Như 2 giờ trước
15 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Lam Phuc 2 giờ trước
16 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Lân Đen 2 giờ trước
17 Skin Tối Thượng Tự Chọn Luân Tran 2 giờ trước
18 Acc Liên Minh Nhiều Skin Bong Tôi Buôn Trong 2 giờ trước
19 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Nghia Ho 3 giờ trước
20 Skin Tối Thượng Tự Chọn Hai Một.K Hửởng 3 giờ trước
21 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Thức Nguyễn 3 giờ trước
22 +1 triệu vào tài khoản Nguyễn Tuấn 3 giờ trước
23 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Hoang Lôc 3 giờ trước
24 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nguyễn Hương Giang 3 giờ trước
25 Skin Tối Thượng Tự Chọn Hữu Thoại 4 giờ trước
26 Skin Tối Thượng Tự Chọn Phan Trường 4 giờ trước
27 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Hưng Bé 4 giờ trước
28 +1 triệu vào tài khoản Kin Nè 4 giờ trước
29 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Ngọc Trọng 4 giờ trước
30 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Phát Heo 4 giờ trước
31 +1 triệu vào tài khoản Trí Tâm 5 giờ trước
32 Skin Tối Thượng Tự Chọn Truong B Giang 5 giờ trước
33 Acc Liên Minh Nhiều Skin Hưng Khánh Hung 5 giờ trước
34 +1 triệu vào tài khoản Lâm Thị Quỳnh Như 5 giờ trước
35 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Công Toàn 5 giờ trước
36 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Phúc Nhật 5 giờ trước
37 +1 triệu vào tài khoản Thành Nhân Nguyễn 6 giờ trước
38 +32 RP Hoàng Trần 6 giờ trước
39 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Trung 6 giờ trước
40 +1 triệu vào tài khoản Phường Nè 6 giờ trước
41 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Minh Nguyen 6 giờ trước
42 Acc Liên Minh Nhiều Skin Hồ Đông 6 giờ trước
43 Skin Tối Thượng Tự Chọn Hiểuu Thưư 7 giờ trước
44 Skin Tối Thượng Tự Chọn คนน ไร้รรตัววตนนน 7 giờ trước
45 Acc Liên Minh Nhiều Skin Pé Moon 7 giờ trước
46 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Khoi Nguyen Pham 7 giờ trước
47 +1 triệu vào tài khoản Lương Vũ Bảo Ngọc 7 giờ trước
48 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Dũng 7 giờ trước
49 +32 RP Độc Bước 8 giờ trước
50 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Thuthuy Nguyenthi 8 giờ trước