Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY SIÊU VIP 50K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 340 RP Nguyễn Danh Thành 1 tuần trước
2 Acc Liên Minh Nhiều Skin Ngg Duy 1 tuần trước
3 32 RP Nguyễn Đức 2 tuần trước
4 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Thanh Hùng 3 tuần trước
5 340 RP Nguyễn Gia Phát 1 tháng trước
6 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Gia Phát 1 tháng trước
7 +32 RP Lucinda Minh 1 tháng trước
8 Skin Tối Thượng Tự Chọn Loc Nguyen 1 tháng trước
9 +340 RP Rin Agatsuma 1 tháng trước
10 Skin Tối Thượng Tự Chọn Cơ Khí Triệu Phát 1 tháng trước
11 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Hiếu Ken 1 tháng trước
12 +1 triệu vào tài khoản BK Trung 1 tháng trước
13 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Văn Quốc 1 tháng trước
14 Skin Tối Thượng Tự Chọn Phucduy Luong Phuc Duy 1 tháng trước
15 Skin Tối Thượng Tự Chọn Không Tên 1 tháng trước
16 +1 triệu vào tài khoản Nguyễn Huỳnh Anh Loc 1 tháng trước
17 +1 triệu vào tài khoản Lâm Đang Nhỡi 1 tháng trước
18 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Trần Nhật Long 1 tháng trước
19 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Trần Hùng 1 tháng trước
20 Skin Tối Thượng Tự Chọn Phong Truong 1 tháng trước
21 Skin Tối Thượng Tự Chọn Emm Vânn 1 tháng trước
22 +1 triệu vào tài khoản OW Mon Map 1 tháng trước
23 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Tâm Phan 1 tháng trước
24 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Hải Ank 1 tháng trước
25 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Khoa 1 tháng trước
26 +1 triệu vào tài khoản Phan Phong Đạt 1 tháng trước
27 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nguyễn Nhật 1 tháng trước
28 +340 RP Ân Duy 1 tháng trước
29 +1 triệu vào tài khoản Trần Dũng 1 tháng trước
30 Skin Tối Thượng Tự Chọn Dung Phung 1 tháng trước
31 Skin Tối Thượng Tự Chọn Khả Vy 1 tháng trước
32 Skin Tối Thượng Tự Chọn Bình Pô 1 tháng trước
33 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Phát Tấn Huỳnnh 1 tháng trước
34 +1 triệu vào tài khoản Nguyễn Dương 1 tháng trước
35 Skin Tối Thượng Tự Chọn Thần Lâm 1 tháng trước
36 +340 RP Hoang Quan 1 tháng trước
37 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Quỷ Dử 1 tháng trước
38 +1 triệu vào tài khoản Đặng Ngọc Bảo Ann 1 tháng trước
39 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Nhuy Nguyen 1 tháng trước
40 +340 RP Trần Phước 1 tháng trước
41 Acc Liên Minh Nhiều Skin Nguyễn Đạt 1 tháng trước
42 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Đặng Ngọc Gia Quân 1 tháng trước
43 Skin Tối Thượng Tự Chọn Như Ngọc 1 tháng trước
44 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin TrọngAnh Nguyễn 1 tháng trước
45 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Kirito Tên 1 tháng trước
46 +32 RP Trần Tuệ Nhi 1 tháng trước
47 +1 triệu vào tài khoản Trang Khúc 1 tháng trước
48 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Gio Lão 1 tháng trước
49 +32 RP Nguyễn Nhiều 1 tháng trước
50 +1 triệu vào tài khoản Hòa Bé 1 tháng trước