Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY SIÊU VIP 50K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 Acc Liên Minh Nhiều Skin Hong Phuc 1 tuần trước
2 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Hong Phuc 1 tuần trước
3 340 RP Nguyễn Danh Thành 1 tháng trước
4 Acc Liên Minh Nhiều Skin Ngg Duy 1 tháng trước
5 32 RP Nguyễn Đức 1 tháng trước
6 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Thanh Hùng 1 tháng trước
7 340 RP Nguyễn Gia Phát 2 tháng trước
8 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Gia Phát 2 tháng trước
9 +32 RP Lucinda Minh 2 tháng trước
10 Skin Tối Thượng Tự Chọn Loc Nguyen 2 tháng trước
11 +340 RP Rin Agatsuma 2 tháng trước
12 Skin Tối Thượng Tự Chọn Cơ Khí Triệu Phát 2 tháng trước
13 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Hiếu Ken 2 tháng trước
14 +1 triệu vào tài khoản BK Trung 2 tháng trước
15 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Văn Quốc 2 tháng trước
16 Skin Tối Thượng Tự Chọn Phucduy Luong Phuc Duy 2 tháng trước
17 Skin Tối Thượng Tự Chọn Không Tên 2 tháng trước
18 +1 triệu vào tài khoản Nguyễn Huỳnh Anh Loc 2 tháng trước
19 +1 triệu vào tài khoản Lâm Đang Nhỡi 2 tháng trước
20 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Trần Nhật Long 2 tháng trước
21 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Trần Hùng 2 tháng trước
22 Skin Tối Thượng Tự Chọn Phong Truong 2 tháng trước
23 Skin Tối Thượng Tự Chọn Emm Vânn 2 tháng trước
24 +1 triệu vào tài khoản OW Mon Map 2 tháng trước
25 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Tâm Phan 2 tháng trước
26 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Hải Ank 2 tháng trước
27 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Khoa 2 tháng trước
28 +1 triệu vào tài khoản Phan Phong Đạt 2 tháng trước
29 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nguyễn Nhật 2 tháng trước
30 +340 RP Ân Duy 2 tháng trước
31 +1 triệu vào tài khoản Trần Dũng 2 tháng trước
32 Skin Tối Thượng Tự Chọn Dung Phung 2 tháng trước
33 Skin Tối Thượng Tự Chọn Khả Vy 2 tháng trước
34 Skin Tối Thượng Tự Chọn Bình Pô 2 tháng trước
35 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Phát Tấn Huỳnnh 2 tháng trước
36 +1 triệu vào tài khoản Nguyễn Dương 2 tháng trước
37 Skin Tối Thượng Tự Chọn Thần Lâm 2 tháng trước
38 +340 RP Hoang Quan 2 tháng trước
39 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Quỷ Dử 2 tháng trước
40 +1 triệu vào tài khoản Đặng Ngọc Bảo Ann 2 tháng trước
41 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Nhuy Nguyen 2 tháng trước
42 +340 RP Trần Phước 2 tháng trước
43 Acc Liên Minh Nhiều Skin Nguyễn Đạt 2 tháng trước
44 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Đặng Ngọc Gia Quân 2 tháng trước
45 Skin Tối Thượng Tự Chọn Như Ngọc 2 tháng trước
46 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin TrọngAnh Nguyễn 2 tháng trước
47 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Kirito Tên 2 tháng trước
48 +32 RP Trần Tuệ Nhi 2 tháng trước
49 +1 triệu vào tài khoản Trang Khúc 2 tháng trước
50 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Gio Lão 2 tháng trước