Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY SIÊU VIP 50K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 +1 triệu vào tài khoản Nguyễn Huy 8 phút trước
2 +1 triệu vào tài khoản Hue Nguyen 18 phút trước
3 Acc Liên Minh Nhiều Skin Nam Thành Nguyễn 28 phút trước
4 +1 triệu vào tài khoản Quế Hải 38 phút trước
5 Acc Liên Minh Nhiều Skin Vu Lam 48 phút trước
6 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Chung 58 phút trước
7 Skin Tối Thượng Tự Chọn Khang Trần 1 giờ trước
8 +1 triệu vào tài khoản Trinh Van Tien 1 giờ trước
9 Skin Tối Thượng Tự Chọn Quang Thuan Nguyen Le 1 giờ trước
10 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Hung Nguyen 1 giờ trước
11 +32 RP Quang Bui 1 giờ trước
12 Acc Liên Minh Nhiều Skin Võ Ngọc Huy 1 giờ trước
13 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Videos Videos 2 giờ trước
14 +32 RP Ngọc Hân 2 giờ trước
15 Skin Tối Thượng Tự Chọn Gấu Sám 2 giờ trước
16 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Kirito 2 giờ trước
17 +1 triệu vào tài khoản Lợi Nguyễn 2 giờ trước
18 +1 triệu vào tài khoản Nguyên Hương 2 giờ trước
19 +1 triệu vào tài khoản Hùng Vĩ Lê 3 giờ trước
20 Skin Tối Thượng Tự Chọn Hong Le 3 giờ trước
21 Skin Tối Thượng Tự Chọn Phuong Quyen Huynh Tong 3 giờ trước
22 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Thanh Võ 3 giờ trước
23 Skin Tối Thượng Tự Chọn Łặňģ Čườī Vā ßướč-Đîîî 3 giờ trước
24 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nam Le 3 giờ trước
25 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nguyễn Hoàng Minh 4 giờ trước
26 Skin Tối Thượng Tự Chọn Trần Phương 4 giờ trước
27 Skin Tối Thượng Tự Chọn Việt Nguyễn 4 giờ trước
28 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Vũ Nguyễn 4 giờ trước
29 +340 RP Gấu Bông 4 giờ trước
30 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nhân Hữu 4 giờ trước
31 Skin Tối Thượng Tự Chọn Huy Nguyễn 4 giờ trước
32 Skin Tối Thượng Tự Chọn Duy Anh Nguyễn 5 giờ trước
33 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Hòn 5 giờ trước
34 Skin Tối Thượng Tự Chọn Ron Ka 5 giờ trước
35 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Gaming Hello 5 giờ trước
36 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Lê Phước 5 giờ trước
37 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Ut Nguyen 5 giờ trước
38 Skin Tối Thượng Tự Chọn Legends ChiBi 6 giờ trước
39 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Hồ Hà Duy 6 giờ trước
40 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Huy 6 giờ trước
41 Skin Tối Thượng Tự Chọn Tuấn Ank 6 giờ trước
42 Acc Liên Minh Nhiều Skin Vinh Đang Ôn Thi 6 giờ trước
43 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Phi 6 giờ trước
44 +32 RP Duy Bánh Bèo 7 giờ trước
45 +32 RP Dương Vân 7 giờ trước
46 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Hong Nguyen Thi 7 giờ trước
47 +1 triệu vào tài khoản Hoàng Lam 7 giờ trước
48 +1 triệu vào tài khoản Khà Cường 7 giờ trước
49 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Tiều Phu 7 giờ trước
50 Skin Tối Thượng Tự Chọn Phạm Minh 8 giờ trước