Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY THẺ GARENA 50K FF


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 Thẻ Garena 200 Trần Trinh 50 giây trước
2 Thẻ Garena 5Tr La Hoang 5 phút trước
3 Thẻ Garena 5Tr Phạm Minh Thức 10 phút trước
4 Thẻ Garena 20 Nguyễn Văn Duy 20 phút trước
5 Thẻ Garena 200 Ptk Hiey 30 phút trước
6 Thẻ Garena 5Tr Nguyễn Quốc Dinh 40 phút trước
7 Thẻ Garena 200 Phạm Hoàng An 50 phút trước
8 Thẻ Garena 20 Hí Thiên Đại Nhân 1 giờ trước
9 Thẻ Garena 50 Nhã Thanh 1 giờ trước
10 Thẻ Garena 50 Minh Nguyen 1 giờ trước
11 Thẻ Garena 100 Ma Kaya 1 giờ trước
12 Thẻ Garena 5Tr Thế Trần 1 giờ trước
13 Thẻ Garena 100 Linh Nè 1 giờ trước
14 Thẻ Garena 100 Nguyễn Hà My 2 giờ trước
15 Thẻ Garena 100 Huy Nguyễn 2 giờ trước
16 Thẻ Garena 100 My Channel 2 giờ trước
17 Thẻ Garena 50 Duyên Song 2 giờ trước
18 Thẻ Garena 5Tr Si Huynh 2 giờ trước
19 Thẻ Garena 50 Đinh Cả 2 giờ trước
20 Thẻ Garena 5Tr Kiet Luan 3 giờ trước
21 Thẻ Garena 5Tr Khoa Vũ 3 giờ trước
22 Thẻ Garena 50 Vang Trinh 3 giờ trước
23 Thẻ Garena 50 Vũ Văn Thuận 3 giờ trước
24 Thẻ Garena 20 Quân Minh Trần 3 giờ trước
25 Thẻ Garena 100 Gia Lac Nguyên 3 giờ trước
26 Thẻ Garena 100 Nuong Ngoc 4 giờ trước
27 Thẻ Garena 200 Trương Thủy 4 giờ trước
28 Thẻ Garena 5Tr Duy Não 4 giờ trước
29 Thẻ Garena 5Tr Hữu Nghĩa 4 giờ trước
30 Thẻ Garena 100 Tram Le 4 giờ trước
31 Thẻ Garena 5Tr Pét Cham 4 giờ trước
32 Thẻ Garena 20 Nidalee Bot 5 giờ trước
33 Thẻ Garena 5Tr Nguyen Hung 5 giờ trước
34 Thẻ Garena 20 Phạm Thanh Bình 5 giờ trước
35 Thẻ Garena 5Tr Nguyễn Tấn Dũng 5 giờ trước
36 Thẻ Garena 5Tr Manh Gioi 5 giờ trước
37 Thẻ Garena 100 Trần Trung 5 giờ trước
38 Thẻ Garena 20 Trăng Sáng 6 giờ trước
39 Thẻ Garena 200 Đức Vin 6 giờ trước
40 Thẻ Garena 50 Ngọc Thơm 6 giờ trước
41 Thẻ Garena 100 Nguyễn Phúc 6 giờ trước
42 Thẻ Garena 20 Hoá Phan 6 giờ trước
43 Thẻ Garena 5Tr Nguyễn Thành 6 giờ trước
44 Thẻ Garena 100 Chinh Vu 7 giờ trước
45 Thẻ Garena 100 Mê Độ Tốc 7 giờ trước
46 Thẻ Garena 5Tr Minh Toan 7 giờ trước
47 Thẻ Garena 50 Nguyễn Hiền 7 giờ trước
48 Thẻ Garena 5Tr Tùngs Lâms 7 giờ trước
49 Thẻ Garena 5Tr Hồ Hoàng Huy 7 giờ trước
50 Thẻ Garena 100 Nguyễn Huy Quang 8 giờ trước