Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY TỐI THƯỢNG 20K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 Acc Liên Minh Random Tran Thanh Datt 4 giờ trước
2 Acc Liên Minh Random Bets Lee Demo 1 ngày trước
3 Acc Liên Minh Random Pham The Anh 2 ngày trước
4 Acc Liên Minh Random Nguyen Tuan Anh 6 ngày trước
5 Acc Liên Minh Random Huy Ngo 1 tuần trước
6 Acc Liên Minh Random Tiến Hùng 1 tuần trước
7 Acc Liên Minh Random Vũ Đức Trườngg 1 tuần trước
8 Acc Liên Minh Random Nguyễn Đức Khánh 2 tuần trước
9 Acc Liên Minh Random Bảo Dương 3 tuần trước
10 Acc Liên Minh Random Quang Thiện 1 tháng trước
11 Acc Liên Minh Random Bê Thành 1 tháng trước
12 Acc Liên Minh Random Trần Hoàng Lin 1 tháng trước
13 Acc Liên Minh Random Nhi Nguyen 1 tháng trước
14 Acc Liên Minh Random Tuấn Phong 1 tháng trước
15 Acc Liên Minh Random Dương Dương 1 tháng trước
16 Acc Liên Minh Random Dương Dương 1 tháng trước
17 Acc Liên Minh Random Đức Phúc 1 tháng trước
18 Acc Liên Minh Random Nguyễn Conan 1 tháng trước
19 Acc Liên Minh Random Nguyễn Conan 1 tháng trước
20 Acc Liên Minh Random Tai Tran 1 tháng trước
21 Acc Liên Minh Random Mạnh Trường 1 tháng trước
22 Acc Liên Minh Random Hoàng Hà Chi 1 tháng trước
23 32 RP Nguyễn Tiến Vũ 1 tháng trước
24 Acc Liên Minh Random Duy Đại Nhân 1 tháng trước
25 Acc Liên Minh Random Do Quang Trung 1 tháng trước
26 Acc Liên Minh Random Trường Vũ 2 tháng trước
27 Acc Liên Minh Random Nguyễn Hậu 2 tháng trước
28 Acc Liên Minh Random Binh Doan 2 tháng trước
29 Skin Tối Thượng Tự Chọn Binh Doan 2 tháng trước
30 Acc Liên Minh Random Ngyuễn Thị Thìn 2 tháng trước
31 Skin Tối Thượng Tự Chọn Ngyuễn Thị Thìn 2 tháng trước
32 Acc Liên Minh Random Jun Yang 2 tháng trước
33 Acc Liên Minh Random Trần Jerry 2 tháng trước
34 Acc Liên Minh Random Trần Jerry 2 tháng trước
35 Acc Liên Minh Random Trần Jerry 2 tháng trước
36 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Phạm Kiên 2 tháng trước
37 Skin Tối Thượng Tự Chọn Tín Vũ 2 tháng trước
38 Skin Tối Thượng Tự Chọn Tô Phúc Hậu 2 tháng trước
39 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nhok Lạnh Lùng 2 tháng trước
40 Acc Liên Minh Random Dau Nguyen 2 tháng trước
41 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyen Quang 2 tháng trước
42 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Hà My 2 tháng trước
43 Acc Liên Minh Random Lang Ly Nhat 2 tháng trước
44 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Phuong Nie 2 tháng trước
45 Acc Liên Minh Random Dương Vân 2 tháng trước
46 Acc Liên Minh Random Ly Lê 2 tháng trước
47 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Sang 2 tháng trước
48 Acc Liên Minh Random Nguyễn Dương 2 tháng trước
49 +32 RP MC Quang Hà 2 tháng trước
50 Acc Liên Minh Nhiều Skin Hưng Trần 2 tháng trước