Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY TỐI THƯỢNG 20K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 +500k vào tài khoản Phạm Minh 3 phút trước
2 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Lê Huy 13 phút trước
3 Skin Tối Thượng Tự Chọn Đỗ Lượng 23 phút trước
4 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Tien Nguyen 33 phút trước
5 Acc Liên Minh Random Tuan Nguyen 43 phút trước
6 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Jim Jim 53 phút trước
7 Acc Liên Minh Nhiều Skin Long Tr 1 giờ trước
8 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nguyễn Huy 1 giờ trước
9 Acc Liên Minh Nhiều Skin Nhât Gas Đoàn 1 giờ trước
10 +32 RP Hien Nguyen 1 giờ trước
11 Acc Liên Minh Nhiều Skin Đức Huy 1 giờ trước
12 Skin Tối Thượng Tự Chọn Vũ Tuấn Tài 1 giờ trước
13 Acc Liên Minh Random Ngaqt Tran 2 giờ trước
14 +500k vào tài khoản Luong Duong 2 giờ trước
15 Acc Liên Minh Random Tinh Luong 2 giờ trước
16 +500k vào tài khoản Tuyến Nè 2 giờ trước
17 Acc Liên Minh Random Lê Tiến Đan Trường 2 giờ trước
18 Acc Liên Minh Random Minh Doan 2 giờ trước
19 Acc Liên Minh Random Bùi Trang 3 giờ trước
20 +500k vào tài khoản Soáix Muộix 3 giờ trước
21 +500k vào tài khoản Lê Lê Thị Liên 3 giờ trước
22 Acc Liên Minh Random Ngân Nguyen 3 giờ trước
23 +500k vào tài khoản Nhân Xinh Gái 3 giờ trước
24 Acc Liên Minh Random HuyỀn LÙn-n 3 giờ trước
25 +500k vào tài khoản Lư Bảo Long 4 giờ trước
26 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nguyen Chinh Nguyenchinh 4 giờ trước
27 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Ngọcs Rick 4 giờ trước
28 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Nguyễn Văn Tú 4 giờ trước
29 Acc Liên Minh Random Nguyễn Minh Anh 4 giờ trước
30 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Long Thắng 4 giờ trước
31 Skin Tối Thượng Tự Chọn Trần Phúc 5 giờ trước
32 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Tiến Tiền Lẻ 5 giờ trước
33 Acc Liên Minh Nhiều Skin Lm Hoang 5 giờ trước
34 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Dương Công Tuyền 5 giờ trước
35 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Duc Ho 5 giờ trước
36 +500k vào tài khoản Lộc Láu Lĩnh 5 giờ trước
37 Skin Tối Thượng Tự Chọn Phương Linh 6 giờ trước
38 Acc Liên Minh Nhiều Skin Van Nguyen 6 giờ trước
39 Skin Tối Thượng Tự Chọn Bùi Phú Thịnh 6 giờ trước
40 Skin Tối Thượng Tự Chọn Trần Huỳnh Đức Luân 6 giờ trước
41 +500k vào tài khoản Toàn L.Viết 6 giờ trước
42 Skin Tối Thượng Tự Chọn Khịa Cà 6 giờ trước
43 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Lê Việt 7 giờ trước
44 Acc Liên Minh Random Thanh Bảo 7 giờ trước
45 Skin Tối Thượng Tự Chọn Kiet Pham 7 giờ trước
46 Skin Tối Thượng Tự Chọn Huypham Huypham Gaming 7 giờ trước
47 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nguyễn Thắng 7 giờ trước
48 Acc Liên Minh Random Oi Taochap 7 giờ trước
49 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng An Nguyễn 8 giờ trước
50 Skin Tối Thượng Tự Chọn Phu Thai 8 giờ trước