Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY TỐI THƯỢNG 20K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 Skin Tối Thượng Tự Chọn Vy Khan Huynh Vy 9 phút trước
2 Acc Liên Minh Random Nguyễn Khang 19 phút trước
3 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Nguyễn Hùng 29 phút trước
4 Acc Liên Minh Nhiều Skin Phan Thắng 39 phút trước
5 +500k vào tài khoản Tuấn Láo Cá 49 phút trước
6 Acc Liên Minh Nhiều Skin Hoàng Thếanh 59 phút trước
7 +500k vào tài khoản Uy Gh 1 giờ trước
8 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Khoa Anh 1 giờ trước
9 Acc Liên Minh Random Anjela Ryaskova 1 giờ trước
10 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Phong Ksor 1 giờ trước
11 Acc Liên Minh Random Đặng Nhật Khánh 1 giờ trước
12 Acc Liên Minh Random Dat Ngo 1 giờ trước
13 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Hoàng Trung Hiếu 2 giờ trước
14 Skin Tối Thượng Tự Chọn Đào Tiến Dũng 2 giờ trước
15 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Nguyễn Huỳnh Chí Tuấn 2 giờ trước
16 +500k vào tài khoản Duy Khanh 2 giờ trước
17 +32 RP Kadaphi Mohamed 2 giờ trước
18 Acc Liên Minh Random Huong Hậu 2 giờ trước
19 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Đặng An 3 giờ trước
20 Acc Liên Minh Nhiều Skin Tuan Tranvan 3 giờ trước
21 Acc Liên Minh Random Nguyên Cuc 3 giờ trước
22 Skin Tối Thượng Tự Chọn Huy Cao 3 giờ trước
23 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nghĩa Đubai 3 giờ trước
24 Skin Tối Thượng Tự Chọn Lương Long 3 giờ trước
25 Skin Tối Thượng Tự Chọn Kiên Lê 4 giờ trước
26 Acc Liên Minh Nhiều Skin Gia A N Tran 4 giờ trước
27 +500k vào tài khoản Khoi Mai Dang 4 giờ trước
28 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Lương Nguyễn 4 giờ trước
29 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyen Khiem 4 giờ trước
30 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Huỳnh Toàn 4 giờ trước
31 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Thanh Nguyên 5 giờ trước
32 Acc Liên Minh Random Hungy Nong 5 giờ trước
33 Skin Tối Thượng Tự Chọn Đệ Nhất Khang 5 giờ trước
34 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Nguyễn Thanh Nguyên 5 giờ trước
35 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Cậu Vàng 5 giờ trước
36 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nam Phạm 5 giờ trước
37 Acc Liên Minh Random Nguyễn Thị Phương Nhi 6 giờ trước
38 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Dương Tuấn 6 giờ trước
39 Acc Liên Minh Nhiều Skin Trải Qua 6 giờ trước
40 Acc Liên Minh Random Cao Cam Van 6 giờ trước
41 Acc Liên Minh Random Nguyễn Hồng Sơn 6 giờ trước
42 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Đinh Cả 6 giờ trước
43 +500k vào tài khoản Chi Cu 7 giờ trước
44 Acc Liên Minh Random Nhok Phá Hoại 7 giờ trước
45 +500k vào tài khoản Nguyễn Văn Nha 7 giờ trước
46 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Cúc Pham 7 giờ trước
47 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Thuan Nguyen 7 giờ trước
48 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Trừu Tí 7 giờ trước
49 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Ut Nguyen 8 giờ trước
50 Acc Liên Minh Random HộpThư TriÂn 8 giờ trước