Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY TỐI THƯỢNG 20K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 +500k vào tài khoản Đệ Nhất 9 phút trước
2 Acc Liên Minh Random Hieu Minh 19 phút trước
3 Skin Tối Thượng Tự Chọn Hoa Lê 29 phút trước
4 Acc Liên Minh Nhiều Skin Nguyễn Tiến Thịnh 39 phút trước
5 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nguyễn Thiệu 49 phút trước
6 Skin Tối Thượng Tự Chọn An Khanh 59 phút trước
7 +500k vào tài khoản Thế s Hưng s 1 giờ trước
8 Acc Liên Minh Random Hue Do 1 giờ trước
9 +500k vào tài khoản Tùng Duy 1 giờ trước
10 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nhutduy Dang 1 giờ trước
11 Acc Liên Minh Random Ngânn Ngânn 1 giờ trước
12 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Dinh Dang 1 giờ trước
13 Acc Liên Minh Nhiều Skin Nguyễn Tùng 2 giờ trước
14 +32 RP Gia Như 2 giờ trước
15 Skin Tối Thượng Tự Chọn Quốc Thịnh 2 giờ trước
16 +32 RP Tư Ho 2 giờ trước
17 Acc Liên Minh Nhiều Skin Dong s Nguyen 2 giờ trước
18 +500k vào tài khoản Phạm Xinh 2 giờ trước
19 Acc Liên Minh Nhiều Skin Uy Gh 3 giờ trước
20 Skin Tối Thượng Tự Chọn Đạt Bùi 3 giờ trước
21 Skin Tối Thượng Tự Chọn La Bích Vân 3 giờ trước
22 Acc Liên Minh Nhiều Skin Hoàng Nguyệt 3 giờ trước
23 Acc Liên Minh Random Minh Em 3 giờ trước
24 Acc Liên Minh Nhiều Skin Thành Đạt Phan 3 giờ trước
25 +32 RP Kiệt Trần 4 giờ trước
26 Skin Tối Thượng Tự Chọn Huỳnh Thanh Nghĩa 4 giờ trước
27 +500k vào tài khoản Phượng Ớt 4 giờ trước
28 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Nam 4 giờ trước
29 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nguyễn Khoa 4 giờ trước
30 Skin Tối Thượng Tự Chọn Trinh Hoang 4 giờ trước
31 +500k vào tài khoản Hữu Quỳnh 5 giờ trước
32 Acc Liên Minh Random Lê Kỳ 5 giờ trước
33 Acc Liên Minh Random Tiendat Ha 5 giờ trước
34 Acc Liên Minh Random Trần Chí Bảo 5 giờ trước
35 Skin Tối Thượng Tự Chọn Trần T. Thanh Dung 5 giờ trước
36 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Lân KuDo Nguyễn 5 giờ trước
37 +500k vào tài khoản Nguyễn Hậu 6 giờ trước
38 Acc Liên Minh Random Nguyen Thang 6 giờ trước
39 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nghuyễn Nhật Minh 6 giờ trước
40 Skin Tối Thượng Tự Chọn Phuc Phamhoang 6 giờ trước
41 Acc Liên Minh Random Võ Huy 6 giờ trước
42 Acc Liên Minh Random Gaming Pm 6 giờ trước
43 Skin Tối Thượng Tự Chọn Phương Anh Hehe 7 giờ trước
44 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Tran Phuong 7 giờ trước
45 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Lương Long 7 giờ trước
46 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Tuấn Phùng 7 giờ trước
47 Acc Liên Minh Nhiều Skin Nguyễn Hoa 7 giờ trước
48 Acc Liên Minh Random Bets Nakroth 7 giờ trước
49 +500k vào tài khoản Tram Ngo 8 giờ trước
50 Acc Liên Minh Random Nguyễn Hòa 8 giờ trước