Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY X'MAS 30K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 +500k vào tài khoản Nguyễn Hữu Dương 3 phút trước
2 +9999 Kim Cương Ai Biết 13 phút trước
3 +500k vào tài khoản Khang Nguyễn 23 phút trước
4 +500k vào tài khoản Nam Le 33 phút trước
5 +9999 Kim Cương Dũng Nguyễn 43 phút trước
6 +111 Kim Cương Trung Do 53 phút trước
7 +111 Kim Cương Nguyễn Quân 1 giờ trước
8 +9999 Kim Cương Trần Trang 1 giờ trước
9 +333 Kim Cương Hai Một.K Hửởng 1 giờ trước
10 +111 Kim Cương Phạm Xinh 1 giờ trước
11 +111 Kim Cương Nguyễn Phương 1 giờ trước
12 +111 Kim Cương Trường Phan 1 giờ trước
13 +9999 Kim Cương Công Thànhh 2 giờ trước
14 +9999 Kim Cương Tuyen Nguen 2 giờ trước
15 +500k vào tài khoản Minh Thành 2 giờ trước
16 +9999 Kim Cương Vae Van La 2 giờ trước
17 +500k vào tài khoản Nguyễn Nhật Tiến 2 giờ trước
18 +666 Kim Cương Vân Nguyễn 2 giờ trước
19 +500k vào tài khoản Hỏa Quyền 3 giờ trước
20 +111 Kim Cương Thuy Nguyen 3 giờ trước
21 +111 Kim Cương Chuột Đồng Miền Tây 3 giờ trước
22 +500k vào tài khoản Văn Chung Nguyễn 3 giờ trước
23 +500k vào tài khoản Tam Le Mguyen Dong 3 giờ trước
24 +9999 Kim Cương Thành Kim 3 giờ trước
25 +666 Kim Cương Ky Tran 4 giờ trước
26 +111 Kim Cương Vĩ Lý 4 giờ trước
27 +1111 Kim Cương Sương Trương Sương 4 giờ trước
28 +500k vào tài khoản Pham Đăng Khoi 4 giờ trước
29 +9999 Kim Cương Ngọc Ánh 4 giờ trước
30 +500k vào tài khoản Nhớ Em Nhiều 4 giờ trước
31 +111 Kim Cương ChuỘt A. Đại 5 giờ trước
32 +333 Kim Cương Bùi Chiến 5 giờ trước
33 +333 Kim Cương Thằng Tồi 5 giờ trước
34 +666 Kim Cương Hà Xuân Thành 5 giờ trước
35 +111 Kim Cương デビッド トラン 5 giờ trước
36 +1111 Kim Cương Trần Phượng 5 giờ trước
37 +9999 Kim Cương Khánh Lê 6 giờ trước
38 +1111 Kim Cương Nguyễn Phong 6 giờ trước
39 +9999 Kim Cương Imran Çakıroğlu Soyalp 6 giờ trước
40 +111 Kim Cương Ng Áo 6 giờ trước
41 +9999 Kim Cương Dcm Jack 6 giờ trước
42 +666 Kim Cương Thảo Lê 6 giờ trước
43 +666 Kim Cương Nhóc Nè 7 giờ trước
44 +9999 Kim Cương Lâm Minh 7 giờ trước
45 +9999 Kim Cương Quỷ Lửa 7 giờ trước
46 +111 Kim Cương Phan Trung Vĩnh 7 giờ trước
47 +500k vào tài khoản Vu Nguyen 7 giờ trước
48 +666 Kim Cương Cày Trung 7 giờ trước
49 +111 Kim Cương Trần Đạt 8 giờ trước
50 +500k vào tài khoản Duy Vũ 8 giờ trước